LES DEFENSES Al 100%

La vitamina C, la vitamina D i el Zinc, són micro nutrients essencials per a un funcionament correcte del sistema immunitari.

La seva acció complementària i sinèrgica actua en els 3 nivells de defensa (pell i mucoses, leucòcits i limfòcits) formant part de manera activa en les cèl·lules immunitàries.

Sabies que la pol·lució afavoreix les deficiències de VITAMINA D entre altres micronutrientes?

La vitamina D té un paper essencial per al funcionament del sistema immunitari, ja que estimula l'expressió i potència la síntesi de pèptids antimicrobians de diverses cèl·lules immunitàries.
Per això, la complementació amb vitamina D pot reduir en un 12% el risc de sofrir infeccions respiratòries agudes.

El ZINC, un altre micronutriente essencial per al correcte funcionament del sistema immunitari, actua en la diferenciació i proliferació de diverses cèl·lules involucrades en la resposta immune. També, intervé en la producció d'anticossos.

Finalment, els estudis realitzats amb VITAMINA C demostren que la complementació amb aquesta vitamina ajuda en la prevenció i tractament de les infeccions respiratòries. En particular, les dades extretes dels assajos clínics evidencien que:

  • La complementació profilàctica amb Vitamina C redueix la durada i la severitat dels símptomes del refredat comú en la població general.

  • La vitamina C a dosi > 200 mg redueix la incidència de refredats en persones exposades a exercici físic intens i/o estrès degut a les baixes temperatures, i en persones amb una deficiència marginal.

Llistat de categories